Generální zástupce topná výrobce FILM HEATING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +420 604/430 656 , termofolcz@gmail.com

TERMOFOL výrobce topné fólie

Termofol se sídlem v Krakově je lídrem žžžž na trhu v oblasti tepelné techniky zalo¾ené na vyu¾ití energeticky úèinných topných fólií. Náš produkt je technologicky pokroèilým topným materiálem, urèeným pro plošné vytápìní (podlahové vytápìní, stìnové a stropní).

V Evropì úspìšnì tvoøíme prodejní sí». Naši partneøi zaruèují technickou podporu, vìcnou a odbornou pomoc. Kromì toho máme vlastní školící centrum, zkušené pracovníky a specializované vybavení.

  TERMOFOL

  Kbelnice u Jičína 86
  Vlastislav Rouha +420 734/113 933

  Jan Horáček +420 604/430 656
  IČO:75956543
  DIČ:CZ8502183921
  Jsme plátci DPH.
  email: termofolcz@gmail.com